Made Everyday

Sejarah

Sejarah M'sia dimulai sejak zaman Homo Malingicus datang ke Malaka.

Skor A+

Cara - cara untuk mendapat keputusan cemerlang?

Peperangan

Apakah faktor tercetusnya Peperangan Dunia Ke-2?
 

Welcome to History Online

Adakah anda merasai subjek Sejarah ini membebankan dan susah untuk diingati?
History Online mempamirkan nota-nota sejarah yang Paling Ringkas dan Padat.
Laman blog ini Khas untuk Mata pelajaran Sejarah PMR khusus untuk pelajar-pelajar Tingkatan 1, 2 DAN 3 yang AKAN mengambil Mata Pelajaran Sejarah PMR.
Semoga Anda mendapat manafaat daripada blog ini. Selamat belajar.
"SEJARAH MENGAJAR KITA ERTI SEBUAH KEHIDUPAN"

Sejarah

Senarai Tajuk Sejarah PMR
Nota Bestari
Nota ringkas dan pengealan kepada sejarah negara ita mengkut sukatan pelajaran di sekolah.
 Tingkatan 1
Bab 1 - Sejarah dan Kita
Bab 2 - Zaman Prasejarah
Bab 3 - Kerajaan Awal di Negara Kita
Bab 4 - Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
Bab 5 - Kegemilangan Melaka
Bab 6 - Kemorosotan Melaka
Bab 7 - Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka
Bab 8 - Keajaan Neger-negeri Melayu
Bab 9 - Warisan Kesultanan Melayu
Bab 10 - Sarawak
Bab 11 - Sabah

  Tingkatan 2
Bab 1 - Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British
Bab 2 - Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British ★
Bab 3 - Negeri-negeri Melayu Utara dan Johor Benteng Keselamatan British ★
Bab 4 - Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke
Bab 5 - Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British
Bab 6 - British Mengeksploit Ekonomi ★
Bab 7 - Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa
Bab 8 - Kekayaan Ekonomi Kebangkitan Semangat Kebangsaan untuk mengangkat Martabat Bangsa

  Tingkatan 3
Bab 1 - Pendudukan Jepun d Negara Kita ★
Bab 2 - Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
Bab 3 - Ancaman Parti Komunis Malaya dan Darurat
Bab 4 - Kerjasama antara Kaum ke Arah Kemerdekaan ★
Bab 5 - Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957
Bab 6 - Perubahan Pentadbiran ke Arah Berkerajaan sendiri di Sarawak dan Sabah ★
Bab 7 - Malaysia yang Berdaulat

★ Topik-topik popular

Advertisment