Made Everyday

Sejarah

Sejarah M'sia dimulai sejak zaman Homo Malingicus datang ke Malaka.

Skor A+

Cara - cara untuk mendapat keputusan cemerlang?

Peperangan

Apakah faktor tercetusnya Peperangan Dunia Ke-2?
 

Welcome to History Online

Adakah anda merasai subjek Sejarah ini membebankan dan susah untuk diingati?
History Online mempamirkan nota-nota sejarah yang Paling Ringkas dan Padat.
Laman blog ini Khas untuk Mata pelajaran Sejarah PMR khusus untuk pelajar-pelajar Tingkatan 1, 2 DAN 3 yang AKAN mengambil Mata Pelajaran Sejarah PMR.
Semoga Anda mendapat manafaat daripada blog ini. Selamat belajar.
"SEJARAH MENGAJAR KITA ERTI SEBUAH KEHIDUPAN"

Bab 4 - Kerjasama antara Kaum ke Arah Kemerdekaan

Nota Bestari Ting 3 - Bab4

►Jawatankuasa Hubungan antara Kaum(CLC)
Peringkat awal, dianggotai kaum Melayu dan Cina.
 Melayu diwakili UMNO - diketuai Dato’ Onn Ja’afar
 Cina diwakili MCA- diketuai Tun Tan Cheng Lock.
 Ogos 1949, CLC turut dianggotai wakil dari kaum India, Ceylon, Serani dan Eropah.
 Pengerusi CLC - Dato’ E.E.C. Thuraisingam.
 Penasihat - Sir Malcolm MacDonald.
 Perundingan selama hampir dua tahun.
 Kompromi antara UMNO dan CLC.

►Usaha parti politik mewujudkan perpaduan kaum

 IMP dan Parti Negara, Menteri Besar, British danParti Negara adakan Konferensi Nasional
 UMNO, MCA & MIC - tubuhkan Parti Perikatan.
 PAS bekerjasama dgn UMNO dalam Konvensi  Nasional.
 Konferensi Nasional dan Konvensi Nasional mencari jalan merealisasikan perpaduan kaum.

►Parti politik berusaha wujudkan perpaduan kaum
 UMNO (1946)
Pimpinan Dato’ Onn Ja’afar
 -Membuka keahlian UMNO kpd bukan Melayu
 -Longgarkan syarat kerakyatan
 -Cadangkan Sistem Ahli
Pimpinan Tunku Abdul Rahman
║-Tubuhkan Parti Perikatan.

• MIC (1946)- Pimpinan K.L. Devaser
Sokong perjuangan Dato; Onn Ja’afar dan IMP tentang kerjasama kaum dalam sebuah parti.
 anggotai Parti Perikatan pada tahun 1955.

 MCA (1949)- Pimpinan Tun Tan Cheng Lock
 Sokong perjuangan Dato’ Onn Ja’afar dan IMP tentang kerjasama kaum dalam sebuah parti.
 Sokong Tunku Abdul Rahman membentuk Parti Perikatan.

 IMP –(1951)- Pimpinan Dato’ Onn Ja’afar;
 Tegakkan konsep kerjasama kaum dlm satu parti.
 Membuka keahlian kepada semua kaum.

 PAS (1951) - Pimpinan Haji Ahmad Fuad;
 buka keahlian parti kepada semua orang Islam
 Sertai Konvensi Nasional tajaan UMNO

 Parti Negara (1954) - Pimpinan Dato’ Onn Ja’afar
 Terbuka kepada semua kaum.
 Menerima kerakyatan jus soli dengan syarat ibuatau bapa menjadi warganegara Tanah Melayu.
 Dukung konsep kerjasama kaum dalam satu parti.

►Pendidikan alat perpaduan
 Sekolah Vernakular Melayua. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.
b. Dibiayai oleh British.
c. Sekolah rendah.
d. Dibina di kawasan luar Bandar.
e. Persekitaran balajar yang daif.
f. Tidak berpeluang menjawat jawatan tinggi.
g. Berpeluang melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI).

 Sekolah Agama Islam
a. sekolah pondok, madrasah, sekolah agama rakyat dan sekolah agama.
b. Bahasa Melayu atau Arab- bahasa pengantar.
c. Dibiayai sendiri.
d. Bebas kawalan British.
e. Pengajian sekolah rendah dan menengah.
f. Melanjut pelajaran ke Indonesia, Mesir dan India.

 Sekolah Inggeris
a. Bahasa pengantar - bahasa Inggeris.
b. Diambil alih oleh British kerana keperluan tenaga
pekerja rendah di sektor kerajaan dan swasta.
c. Didirikan di bandar sahaja.
d. Melanjutkan pelajaran ke peringkat kolej dan universiti dalam dan luar negara.
e. Berpeluang menjawat jawatan tinggi.
f. Dipandang tinggi oleh masyarakat

 Sekolah Tamil
a. Ditubuhkan oleh pihak estet
b. Sukatan pelajaran berorientasikan negara India.
c. Guru dari India.
d. Pengajian hanya di peringkat sekolah rendah
e. Kurang mendapat sambutan kerana ibu bapa lebih suka anak mereka membantu bekerja di ladang.
f. Tidak mempunyai peluang mendapat pekerjaan bergaji lumayan.

 Sekolah Cina
a. Ditubuhkan oleh persendirian dan parti politik.
b. Sukatan pelajaran, guru dan buku teks dari China.
c. Mengekalkan identiti kecinaan
d. Berkembang pesat sebagai institusi ilmu, budaya dan bahasa Cina
e. Mendapat sokongan masyarakat Cina.
3. Perbezaan politik, ekonomi, sosial halang perpaduan.
4. Semangat bersatu padu kaum tidak dapat dilahirkan.
5. Bagi membentuk perpaduan beberapa laporan pelajaran dikeluarkan.
6. Sistem Pendidikan Kebangsaan tekankan keseragaman sukatan pelajaran dan bahasa kebangsaan yang sama.

►Sistem ahli Diperkenalkan 1951
.Melatih orang Melayu dan kaum lain dalam pentadbiran
 Idea dicetuskan oleh Dato’ Onn Ja’atar
 Ciri-ciri Sistem Ahli:
Sistem kabinet bayangan
 Anggotanya dikenali sebagai Ahli
 Pelantikan dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu.
 Ahli - di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British.
 Terdiri 9 orang iaitu 5 orang penduduk Tanah Melayu dan empat orang pegawai British.
 Daripada 5 orang penduduk Tanah Melayu, tiga orang Melayu, seorang Cina dan seorang India.
 Antara anggota Sistem Ahli;
 Dato’ Onn Ja’afar – Ahli Hal Ehwal Dlm Negeri
 Dato’ Mahmud Mat – Ahli Tanah, Perlombongan dan Perhubungan
 Tunku Yaakob Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah – Ahli Pertanian dan Perhutanan
 Dato’ E.E.C.Thuraisingam – Ahli Pelajaran
 Dr. Lee Tiang Keng – Ahli Kesihatan

Advertisment