Made Everyday

Sejarah

Sejarah M'sia dimulai sejak zaman Homo Malingicus datang ke Malaka.

Skor A+

Cara - cara untuk mendapat keputusan cemerlang?

Peperangan

Apakah faktor tercetusnya Peperangan Dunia Ke-2?
 

Welcome to History Online

Adakah anda merasai subjek Sejarah ini membebankan dan susah untuk diingati?
History Online mempamirkan nota-nota sejarah yang Paling Ringkas dan Padat.
Laman blog ini Khas untuk Mata pelajaran Sejarah PMR khusus untuk pelajar-pelajar Tingkatan 1, 2 DAN 3 yang AKAN mengambil Mata Pelajaran Sejarah PMR.
Semoga Anda mendapat manafaat daripada blog ini. Selamat belajar.
"SEJARAH MENGAJAR KITA ERTI SEBUAH KEHIDUPAN"

Sejarah SPM Kertas 3 Bab 7


Tajuk Umum Tugasan
TAJUK 8.4 ISLAM DI ASIA TENGGARA
(Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah  Tingkatan 4 Bab 7)

 Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;
I.                    Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks,
        buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II.                  Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan
        bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.


III.                Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.


Tajuk 8.4 : Islam di Asia Tenggara
(Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah  Tingkatan 4 Bab 7)
SOALAN
Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah meninggalkan  kesan ekonomi terhadap negara kita. Bincangkan.
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian
Markah penuh
Pengenalan
Memahami kehendak tugasan soalan
1.Pengenalan

Jelaskan secara ringkas tentang teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara

5 markah
Isi dan huraian
Memahami proses penyebaran Islam di Asia Tenggara
2.Faktor-faktor kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Terangkan factor-faktor kedatangan Islam ke Asia Tenggara

30 markah

Menganalisis kesan penyebaran Islam terhadap ekonomi Asia Tenggara
3. Kesan penyebaran Islam dalam sistem ekonomi Asia Tenggara

Terangkan kesan penyebaran Islam dalam sistem ekonomi Asia Tenggara15 markah

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi serantau
4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi serantau.

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi serantau.
15 markah


Menilai kejayaan Malaysia dalam ekonomi serantau


                       


5. Kejayaan Malaysia dalam kegiatan ekonomi serantau

Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam kegiatan ekonomi di peringkat serantau.


10 markah

Mencipta /menjana idea usaha-usaha Malaysia kea rah menghadapi cabaran ekonomi di abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara
6. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran ekonomi di abad 21

Jelaskan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara
10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada perkembangan ekonomi  negara
7. Nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi.

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara
10 markah

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
8. Rumusan

·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5 markah

Peraturan pemarkahan
Cadangan jawapan
Soalan
Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah meninggalkan  kesan ekonomi terhadap negara kita. Bincangkan.
Soalan
Isi dan huraian
Markah


1
Pengenalan
Teori kedatangan Islam ke  Asia Tenggara
Dari  Semenanjung  Tanah Arab
1-      Dikemukakan oleh John Crawford
2-      Aktiviti para pedagang
3-      Pelabuhan di Selat Melaka menjadi tempat persinggahan
4-      Prof Syed Muhammad Naquib al Attas
5-      Wujud persamaan penulisan dan kesusasteraan
6-      Persamaan adat resam dan kebudayaan
7-      Pengislaman raja
Dari India
8-      Emanuel Gadinho Eredia dan SQ Fatimi
9-      Peranan Canton / Guang Zhou
10-   Perpindahan beramai-ramai
11-   Batu bersurat Terengganu
12-   Persamaan senibina
Dari india
13-   Snouck Hurgronje
14-   Hubungan perdagangan antara India dan Asia Tenggara
15-   Batu marmar pada nisan
16-   Persamaan unsur kebudayaan
17-   Kedatangan islam dibawa oleh pedagang  islam5 markah

2
Faktor-faktor kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Perdagangan
1 - Disebarkan oleh para pedagang dari Arab, China dan India
2 – telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan pelabuhan utama di Asia Tenggara
3 – contoh pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam, Indo-china, di kepulauan Rempah seperti Maluku, Makasar dan Laut Jawa
4 – Pelabuhan sebagai pusat kegiatan manusia dari pelbagai tempat dan masyarakat tempatan 
5- kepercayaan dan amalan baru sentiasa menjadi tajuk perbualan dan ikutan
6 – kemurnian sikap dan tingkah laku pedagang Islam menjadi ikutan penduduk setempat
7 – perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan tentang agama Islam di kalangan pedagang
8 – Semangat dakwah Islamiah tertanam di hati pedagang menarik minat masyarakat tempatan di Bandar-bandar pelabuhan
9 – pedagang membawa ulama untuk menyebarkan Islam
10 – Ulama tinggal beberapa bulan atau menetap di pelabuhan untuk menjalankan kegiatan dakwah
11 – Pedagang amalkan sifat berhemah dan lemah lembut semasa menyebarkan Islam
12 – Sifat mahmudah pedagang menarik minat  lebih ramai penduduk tempatan memeluk Islam
13 – hubungan baik pedagang Islam dengan pemerintah tempatan
14 – Pemerintah member keistimewaan tertentu kepada pedagang yang singgah di kawasan mereka
15 – Kejujuran dan sifat amanah para pedagang
16 – Pedagang dianugerahkan jawatan syahbandar di beberapa pelabuhan di Asia Tenggara

Perkahwinan
17 – Melalui perkahwinan siasah dan perkahwinan biasa
18 – Perkahwinan siasah berlaku di kalanagan kerabat diraja
19 – Contoh di Melaka Sultan Mansur Syah dan Sultan Muzaffar Syah mengahwinkan puteri mereka dengan raja Siak, Kampar, Indragiri dan Jambi
20 – Puteri raja Melaka dikahwinkan dengan raja Pahang dan raja Kedah
21 – dengan perkahwinan ini negeri tersebut diislamkan
22 – perkahwinan biasa berlaku antara pedagang atau ulama Islam dengan penduduk tempatan
23 – Islam tersebar di kalangan keluarga yang baru dikahwini
24 – Seterusnya Islam disebarkan di kalangan masyarakat sekeliling keluarga yang dikahwini oleh pedagang

Pengislaman raja dan golongan bangsawan
25 – Masyarakat Melayu sangat mentaati raja
26 – raja dan golongan bagsawan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap rakyat
27 – Apabila raja memeluk Islam, amalan ini diikuti oleh rakyatnya
28 – Contohnya pengislaman Megat Iskandar Syah diikuti oleh pembesar Melaka, keluarga diraja dan rakyat Melaka
29 – di Pasai, pengislaman Raja Malik al-Salih menyebabkan pembesar turut memeluk Islam
30 – Selepas pengislaman Raja Malik al-Salih, Pasai menjadfi kerajaan yang kuat dan Islam tersebar dengan cepat

Kelahiran kerajaan Islam
31 – Kerajaan Islam yang awal seperti Perlak, Samudera-Pasai, Melaka, Acheh, Demak, mataram, Sulu dan Mindanao
32 – Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam yang terkenal
33 – Tun Perak memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam
34 – Tun Perak berjaya menakluk Aru, Rokan, Siak, Kampar dan Inderagiri
35 – kawasan baru yang dikuasai mendapat keistimewaan daripada Melaka
36 – Selepas rakyat memeluk Islam, ulama dihantar ke kawasan tersebut untuk mengajar tentang Islam
37 – Johor-Riau menguasai Melaka dan berusaha meningkatkan penyebaran Islam
38 – Berusaha menawan kembali Melaka daripada Portugis
39 – mengelak daripada penyebaran agama kristian
40 – Setelah menguasai Majapahit, Demak menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa
41 – diikuti oleh kerajaan Pajang dan Mataram
42 – Acheh menjadi kuasa terkuat di Asia Tenggara
43 – Acheh menanungi negeri kecil di Sumatera Utara dan menakluk negeri di Tanah Melayu
44 – Acheh menjadi pusat perdagangan yang penting dan digelar Serambi Mekah
45 – Kebanyakan orang Islam singgah di Acheh dalam perjalanan ke Makkah untuk menunaikan haji
46 – Pattani diislamkan pada tahun 1457
47 – Rajanya Raja Phaya Tu Nakpa menganut Islam dan menukar namanya Sultan Mahmud Syah
48 – Penyebaran Islam dilakukan sepenuhnya semasa pemerintahan Sultan Mudzaffar Syah
49 – Bukti ketibaan Islam di Brunei adalah berasakna catatan China yang menyatakan seorang pembesar iaitu Pu Ali dihantar ke China
50 – Syariff Ali Mufaqih Muqaddam atau Syariff Berkat menyebarkan Islam ke Brunei
51 – Penyebaran Islam ke Champa berdasarkan penemuan batu nisan bertarikh 1039M dan sebuah prasasti bertarikh 1025M yang mencatatkan syarat pembayaran cukai dan hutang

Pusat kebudayaan
52 – wujud di Perlak, Samudera-Pasai, Riau dan Acheh
53 – bertindak sebagi pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam
54 – terdapat institusi pendidikan dan golongan cerdik pandai
55 – Samudera-pasai menjadi pusat penterjemahan di Kepulauan Melayu
56 – kitab Arab diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu
57 – Kitab al-Dur al-Manzum dihantar ke Samudera-Pasai
58 – Cerdik padai dan ulama Samudera-Pasai menjadi pakar rujuk
59 – Contoh buku kesusasteraan Arab Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Amir hamzah, Hikayat Nabi Bercukur
60 – memberi semangat dan kekuatan kepada orang Islam untuk menentang musuh
61 – banyak karya puisi seperti syair menarik pembaca menghayati Islam
62 – lahir pemikir Islam seperti hamzah Fansuri, Syeikh Nuruddin al-Raniri, Abdul Rauf Singkel

Peranan Mubaligh
63 – Lahir pendakwah seperti Syeikh Ismail dan fakir Muhammad
64 – di Melaka terdapat Syeikh Abdul Aziz, Mualana Abu Bakar dan Maulana Yusuf
65 – pendakwah mempunyai peribadi yang jujur dan berlemah lembut
66 – di Melaka masjid, istana dan rumah menjadi tempat mempelajari Islam

Keistimewaan islam
67 – konsep Tuhan Yang Esa, keadilan, hak individu dan masyarakat


30 markah

3
Kesan pengaruh Islam dalam  ekonomi

1    -   memperkenalkan institusi ekonomi
2    -   penubuhan Baitulmal oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di
      Acheh
3    -   berfungsi sebagai perbendaharaan negara
4    -   hasil diperoleh daripada zakat
5    -   hasil diperoleh daripada sedekah
6    -   harta milik negara iaitu sumber kekayaan
7    -   Pelaburan dan saham dijual kepada umat Islam
8    -   Saham dijual kepada umat Islam
9    -   Islam menggalakkan umatnya rajin bekerja
10     -   Islam menggalakkan mencari rezeki yang halal
11     -   Islam melarang umatnya mengemis
12     -   Islam menggalakkan orang Islam berdagang
13     -  Islam mengamalkan unsur-unsur yang halal semasa berurus niaga
14    -  Amalan riba tidak dibenarkan
15    -  Penindasan tidak dibenarkan
16    - Penipuan dilarang
17 -  amalan berjimat cermat
18 -  berusaha bersungguh-sungguh


15 markah

4
langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi serantau.
1-      Menyediakan kemudahan pelabuhan
2-      Pengurusan pelabuhan yang cekap
3-      Tambahkanbilangan pelabuhan antarabangsa
4-      Pelbagaikan fungsin pelabuhan
5-      Menyediakan jalinan pengangkutan/perhubungan
6-      System cukai yang berpatutan
7-      Kawalan kawasan perairan
8-      Memajukan industri perkapalan
9-      Tenaga kerja mahir
10-   Menggunakan teknologi moden
11-   Penambahbaikan infrastruktur
12-   Menggalakkan pelaburan asing
13-   Menjalin hubungan baik dengan semua negara
14-   Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan serantau
15-   Mengekalkan keamanan serantau
16-   Mengekalkan perpaduan kaum
17-   Kestabilan politik/zon aman/bebas/berkecuali
18-   Memajukan hub halal
19-   Peluang pekerjaan
20-   Pelancongan
21-   Pusat perindustrian
22-   Pusat pembuatan
23-   Pusat pemprosesan petroleum
24-   Pusat permainan/sukan
25-   Pusat kapal layar
26-   Pusat penyelidikan/inovasi
27-   Bantuan teknilkal dan nasihat
15 markah


5
Kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam kegiatan ekonomi di peringkat serantau.

1-      Pemodenan  pertanian
2-      Perindustrian berkembang
3-      Perkembangan teknologi
4-      Pelaksanaan K ekonomi
5-      Hubungan antarabangsa berkembang
6-      Pusat kewangan pesisir pantai
7-      Kemajuan  sistem pengangkutan
8-      Kemajuan sisitem komunikasi / perhubungan
9-      Perlombongan
10-   Petempatan
11-   Pentadbiran cekap
12-   Menjadi terkenal
13-   Bersaing
14-   Kemajuan pembinaan10 markah


6
cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara

1 – Persaingan ekonomi dunia
2 – Tekanan daripada Negara maju
3 – kadar pengangguran tinggi
4 – gejala sosial
5 – globalisasi
6 – isu perkauman
7 – kenaikkan harga barangan
8 – kurang tenaga mahir
9 – ekonomi domestic
10 – perbezaan pekerjaan
11 – tiada kerjasama
12 – perbezaan idea
13 – tiada keyakinan diri
14 – persaingan pendidikan
15 – inflasi
(mana-mana yang munasabah)    

Langkah untuk mengatasi cabaran di atas
1 – memperkukuh perpaduan rakyat
2 – meningkatkan R & D
3 – Konsep 1Malaysia
4 – meneroka teknologi baru
5 – memastikan wawasan 2020 dicapai
6 – meneruskan Dasar Ekonomi Baru
7 – Minda kelas pertama
8 – meningkatkan mutu pendidikan
9 – mempelajari dan mencontohi Negara maju
10 – peranan media
11- motivasi tinggi
12 – keyakinan
13 – rakan sebaya
(mana-mana yang munasabah)

10 markah


7
nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara

1-      Berdikari
2-      Memanfaatkan kurniaan tuhan
3-      Tidak putus asa /berusaha
4-      Rajin berusaha
5-      Mengekalkan tradisi
6-      Berani menghadapi cabaran
7-      Semangat meneroka
8-      Bercita-cita tinggi / berwawasan
9-      Berani
10-   Pentadbiran teratur
11-   Bekerjasama
12-   Bersatu padu
13-    

10 markah


8
·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
Iktibar
1 – memperoleh pengetahuan
2 -  berguna kepada Negara, bangsa dan agama
3 – harapan masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
4 – kemerdekaan
5 – pelbagai kebudayaan
6 – manfaat
7 – mencapai hasrat 2020
8 – menerajui kehidupan
9 – menjalin persahabatan
(mana-mana yang munasabah)

5 markahAdvertisment