Made Everyday

Sejarah

Sejarah M'sia dimulai sejak zaman Homo Malingicus datang ke Malaka.

Skor A+

Cara - cara untuk mendapat keputusan cemerlang?

Peperangan

Apakah faktor tercetusnya Peperangan Dunia Ke-2?
 

Welcome to History Online

Adakah anda merasai subjek Sejarah ini membebankan dan susah untuk diingati?
History Online mempamirkan nota-nota sejarah yang Paling Ringkas dan Padat.
Laman blog ini Khas untuk Mata pelajaran Sejarah PMR khusus untuk pelajar-pelajar Tingkatan 1, 2 DAN 3 yang AKAN mengambil Mata Pelajaran Sejarah PMR.
Semoga Anda mendapat manafaat daripada blog ini. Selamat belajar.
"SEJARAH MENGAJAR KITA ERTI SEBUAH KEHIDUPAN"

Sejarah SPM Kertas 3 Bab 2


Cadangan Soalan Kertas 1249/3

TAJUK 7.2 – PENINGKATAN TAMADUN

Tema / Tajuk : 7.2 Bab 2 Tingkatan 4
Soalan:
Huraikan sumbangan aspek peningkatan tamadun dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China.
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Pengenalan

Memahami latar belakang sistem pemerintahan dan pentadbiran Tamadun Rom

1.  Pengenalan
Jelaskan secara ringkas tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam peningkatan Tamadun Rom
5
markah

Isi dan HuraianMemahami  aspek peningkatan pemerintahan dan pentadbiran Tamadun
2.  Peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun
   Huraikan sumbangan peningkatan sistem pemerintahan dan pentadbiran tamadun  :
i.              Tamadun Yunani   (15M)
    
ii     Tamadun India   (8M)

iii     Tamadun China (7M)


30
markah
Menganalisis perbezaan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini

3. Perbezaan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia
Jelaskan perbezaan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demkrasi Malaysia hari ini
15
markah
Mengaplikasikan kepimpinan berkesan untuk mengekalkan pemerintahan dan pentadbiran yang stabil.

4  Kepimpinan berkesan untuk mengekalkan pemerintahan dan pentadbiran yang stabil
Cadangkan langkah-langkah kepimpinan berkesan untuk mengekalkan pemerintahan dan pentadbitran yang stabil demi kemajuan Negara.

15
markah
Menilai kejayaan pemerintahan dan pentadbiran dalam menjamin keamanan dan keharmonian Malaysia pada hari ini.
5. Kejayaan Malaysia dalam pentadbiran bagi menjamin keamanan dan keharmornian rakyat.
Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang di capai oleh negara kita dalam memastikan keamanan dan keharmonian rakyat pada hari ini.


10
 markah


Mencipta/menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran globalisasi pada masa akan datang


 Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.
·         Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara.(5M)

·         Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)

10
markah

Menghayati nilai-nilai murni /iktibar/unsur patrioisme daripada pemerintahan dan pentadbiran di Malaysia pada hari ini


7.    Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar / patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran


Nyatakan nilai-nilai murni, iktibar/ patriotisme yang mesti ada pada seorang pemimpin yang berkaliber.10
markah
Kesimpulan


Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.


8        Rumusan

·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Ikhtiar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang


5
markah


Soalan:
Huraikan sumbangan aspek peningkatan tamadun dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam tamadun Yunani, Rom, India dan China.
Soalan
Isi dan Huraian
Markah

1
Jelaskan secara ringkas tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran dalam peningkatan Tamadun Rom

1.       Tidak mempunyai pemerintah yang berkuasa mutlak
2.       Kuasa tertinggi  terletak kepada 2 orang konsul dilantik oleh Dewan senat
3.       2 orang konsul dilantik bagi mengelakkan antara mereka tidak ada yang lebih berkuasa.
4.       Konsul dibantu oleh Dewan senat
5.       Dewan senat diwakili oleh golongan bangsawan
6.       Dewan senat membincangkan hak-hal pentadbiran dan perundangan
7.       Konsul dilantik daripada kalangan ahli yang pernah menjadi prareotor.
8.       Di bawah Dewan senat ialah Dewan perhimpunan
9.       Ahli dewan perhimpunan terdiri daripada rakyat Rom
10.   Dewan perhimpunan meluluskan segala keputusan Dewan senat


5 Markah
2

Huraikan sumbangan peningkatan sistem pemerintahan dan pentadbiran
Tamadun:

      i      Tamadun Yunani (15M)

             Pemerintahan Athen:

-bentuk pemerintahan mengalami perubahan daripada Monarki/Oligarki/Aristokrasi/Diktator kepada demokrasi
- Orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek pemerintahan dan pentadbiran Negara kota.
- Athens mengamalkan system beraja.
- Raja dibantu oleh sebuah badan yang dinamakan konsol
- Raja berperanan sebagai ketua tentera, ketua hakim dan ketua agama
- Apabila kuasa konsol menjadi kuat peranan raja merosot
- Pemerintahan dikuasai oleh konsol yang terdiri daripada golongan kaya
- Pemerintahan oleh beberapa orang konsul dinamakan Oligarki
- daripada kalangan konsul lahir golongan Aristokrat yang kuat
dinamakan Aristokrasi
- Rasa tidak puashati rakyat terhadap pemerintahan Aristokrasi
- Golongan yang menuntut hak /berlaku rampasan kuasa
- wujud pemerintahan bentuk Tirani oleh Diktator/golongan kaya atau tentera
- rakyat biasa menyokong rampasan kuasa/ditentang oleh golongan Aristokrat.
- Lahir system demokrasi
- terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis
- semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun
- Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali dalam sebulan dan setiap ahli dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan.
- segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis.
- Ahli Majlis, Majestrit dan Juri dilantik oleh Dewan, Dewan mempunyai kuasa penuh terhadap ketiga-tiganya.

Pemerintahan Sparta:
- Di Sparta system pemerintahan tentera diamalkan
- Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik dan system ini melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotic yang tinggi/handal.


ii     Tamadun India   (8M)

                   1.   Sistem beraja
                   2.   Pada tahap awal,mempunyai dua bentuk kerajaan
                   3.   Kerajaan kecil dan besar
                   4.   Kerajaan kecil tidak mempunyai raja dan bersifat kepuakan
                   5.   Raja mengamalkan kuasa mutlak
                   6    Kedudukan raja diperkukuh dengan pelbagai bentuk ritual
                         berasaskan kepercayaan bahawa raja itu suci dan mesti
                         dihormati.
                   7.   Chandraguptha Maurya telah membentuk emayar Maurya
                          dengan menyatukan kerajaan –kerajaan kecil di India.
                   8    Raja kepada Maharaja
                   9    Asoka menamatkan perang saudara selepas kematian
                         ayahnya Bindusara
                   10  Asoka menekankan kedamaian dann tidak kemajuan sosial.
                   11  Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Budha
                         Dan tidak lagi melalui ketenteraan


iii     Tamadun China (7M)

1.     sistem feudal bertukar ke sistem pentadbiran berpusatkerana perluasan kuasa empayar Dinasti Chin.
-Pemerintahan bercorak empayar
                   -Konsep raja bertukar maharaja
-Sistem birokrasi
-Maharaja membentuk birokrasi awam dan melantik pegawai dikalangan rakyat.
-Perlantikan dibuat oleh jawatankuasa perhikmatan awam berasaskan peperiksaan awam.
-Sistem ini diwujudkan oleh Dinasti Han, tokoh pentingnya ialah Shih Huang Ti.
30 Markah
3
Jelaskan perbezaan sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi Malaysia hari ini

i) Demokrasi Yunani
1.    Dewan perhimpunan dan Majlis
2.    Warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota.
3.    Ahli menjadi anggota antara 6 bulan sehingga setahun
4.    Dewan Perhimpunan bersiadang selama 3 kali dalam sebulan
5.    Keputusan dewan dikendalikan oleh Majlis.
6.    Ahli majlis, majistret, dan juri dilantik oleh dewan.
7.    Dewan berkuasa penuh terhadap ketiga-tiganya.
8.    Wakil dipilih melalui pilihan raya
9.    Demokrasi berbentuk penyertaan langsung

     ii) Demokrasi di Malaysia
1.    Berbentuk penyertaan tidak langsung
2.    Demokrasi berpalimen
3.    Semua rakyat yang berumur 21 tahun layak untuk memilih wakil dalam pilihanraya.
4.    Pemilihan pemimpin dibuat melalui pilihanraya
5.    Dijalankan 5 tahun sekali
6.    Dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihanraya
7.    Ahli dilantik oleh YPDA
8.    Wakil yang dipilih menganggotai Dewan Rakyat
        
   15 Markah
4

Cadangkan langkah-langkah kepimpinan berkesan untuk mengekalkan pemerintahan dan pentadbitran yang stabil demi kemajuan Negara.

1.    Mengamalkan sistem demokrasi
2.    Menguatkan sistem ketenteraan
3.    Melatih askar yang handal dan patriotik
4.    Memastikan keamanan negara
5.    Membentuk kedamaian sesama rakyat
6.    Memastikan kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bagi terhadap pemerintah
7.    Rakyat perlu sanggup bekorban demi negara
8.    Perpaduan rakyat dijaga
9.    Memastikan rakyat berusaha memajukan negara
10.  Berpegang teguh kepada ajaran agama/Tuhan
11.  Bersifat penyayang
12.  Adil dan saksama
13.  Pertahankan maruah dan bangsa negara
14.  Sedia bekorban
15.  Peka terhadap isu dan masalah bangsa dan negara
16.  Mewujudkan keharmonian antara kaum
17.  Semangat berjuang utuk negara
18.  Tidak mengkritik dan mengutuk adat resam dan kepercayaan kaum lain.
19.  Kemahiran berkomunikasi
20.  Bersifat produktif dan pro aktif
21.  Meningkatkan prestasi ekonomi negara
22.  Meningkatkan taraf hidup rakyat.15 Markah
5

Berdasarkan pengetahuan anda jelaskan kejayaan yang di capai oleh negara kita dalam memastikan keamanan dan keharmonian rakyat pada hari ini.


1.    Perpaduan kaum
2.    Hubungan diplomatik
3.    Kestabilan politik
4.    Kemajuan ekonomi
5.    Berjaya mengawal kegawatan ekonomi
6.    Mengubah sektor ekonomi asas negara yang berasaskan pertanian kepada sebuah negara berasaskan perindustrian.
7.    Mewujudkan pelbgai jenis peluang pekerjaan
8.    Peningkatan pembangunan industri berat.
9.    Meningkatkan penyertaan bumiputera pemilikan saham PNB dan ASN dan sebagainya.
10.  Projek kereta nasional.
11.  MSC
12.  KLIA
13.  Stadium Nasional Bukit Jalil
14.  Litar Antarabangsa Sepang
15.  Menara Berkembar Petronas
16.  NKRA
17.  Pendidikan untuk semua kaum
18.  Kemasukan lebih banyak pelabur asing
19.  Pembangunan negara yang agresif
20.  Kemerdekaan Negara
21.  Jambatan Pulau Pinang
22.  Penganjuran Sukan Sea XV
23.  Menjadi tuan rumah mesyuarat ketua kerajaana Komanwel (CHOGM)
24.  Lebuhraya ekspress utara-selatan
25.  FELDA
26.  Pelancaran MEASAT 1
27.  Konsep 1 Malaysia10 Markah
6

i)Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara (5M)

 (a)Kewangan:
1-Kekurangan modal
2- Nilai matawang turun naik/spekulasi
3 Pelaburan
4-kejatuhan pasaran malam
5-masalah menarik pelabur asing

6 Teknologi
7-perkembangan bidang ICT
8-bergantung kepada teknologi luar

9 Tenaga kerja
10-kurang mahir
11-bergantung kepada Negara luar
12-ramai tenaga mahir berkhidmat di luar  Negara
13-kurang pengetahuan

14 Gejala social
15-keruntuhan akhlak
16-dadah
17-buang bayi
18-jenayah
19-nilai-nilai kemanusiaan pudar
(mana-mana jawapan munasabah) 

b)Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas
 1 Kewangan
2-penggabungan bank
3- memperkenalkan dinar emas
       4-Memperluas perbankan Islam
5      Pasaran
              6-Meningkatkan kualiti barangan
              7-e-dagang
      8-Kemahiran
             9-Penguasaan ICT
             10-Menambah bilangan tenaga professional

11   Modal insan
             12-Memperkukuh jati diri
      13-Menerapkan integriti
             14-Konsep 1Malaysia
             15-Merealisasikan Wawasan 2020

16   Dasar kerajaan
17-Menjayakan dasar-dasar kerajaan


10 Markah
7

Nyatakan nilai-nilai murni, iktibar/ patriotisme yang mesti ada pada seorang pemimpin.

1.    Menjadi romodel
2.    Amanah/jujur
3.    Ikhlas
4.    Bertanggungjawab
5.    Tidak tamak
6.    Tiada asad dengki/dendam/khianat
7.    Bekerjasama
8.    Dedikasi/tekun
9.    Wasatiah
10.  Berdisiplin
11.  Adil
12.  Bersyukur
13.  Baik hati
14.  Berkhemah tinggi
15.  Empati
16.  Rasional
17.  Semangat kemasyarakatan
18.  Berani
19.  Rajin
20.  Kebersihan fizikal dan mental
21.  Menitik beratkan kerohanian
22.  Tidak putus asa
23.  Semangat meneroka
24.  Bercita-cita tinggi/ berwawasan
25.  Bersifat inovatif dan reaktif
26.  Memiliki sikap tolenransi
27.  Sedia menerima perubahan
28.  Memelihara perpaduan
29.  Mementingkan ilmu pengetahuan
30.  Pentadbiran teratur
31.  Mengekalkan keamanan
32.  Cekal
33.  Berani
34.  Menghayati


10 Markah
8

Iktibar
1.       Pengetahuan yang diperoleh
2.       Kepada diri, bangsa dan negara
3.       Harapan untuk masa depan pemerintahan dan pentadbiran Malaysia yang cemerlang


5 Markah
Advertisment