Made Everyday

Sejarah

Sejarah M'sia dimulai sejak zaman Homo Malingicus datang ke Malaka.

Skor A+

Cara - cara untuk mendapat keputusan cemerlang?

Peperangan

Apakah faktor tercetusnya Peperangan Dunia Ke-2?
 

Welcome to History Online

Adakah anda merasai subjek Sejarah ini membebankan dan susah untuk diingati?
History Online mempamirkan nota-nota sejarah yang Paling Ringkas dan Padat.
Laman blog ini Khas untuk Mata pelajaran Sejarah PMR khusus untuk pelajar-pelajar Tingkatan 1, 2 DAN 3 yang AKAN mengambil Mata Pelajaran Sejarah PMR.
Semoga Anda mendapat manafaat daripada blog ini. Selamat belajar.
"SEJARAH MENGAJAR KITA ERTI SEBUAH KEHIDUPAN"

Sejarah SPM Kertas 3 Bab 3


Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
Tugasan untuk calon
TEMA 7 – HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 3            
                       

TAJUK 7.2 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

I.              Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II.            Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk  buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan.

III.           Bahan  tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.
Cadangan Soalan Kertas 1249/3
Untuk calon – diberikan pada hari peperiksaan
TAJUK 7.2 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Tema / Tajuk : 7.2 Bab 3 Tingkatan 4

Soalan:
Huraikan sumbangan kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Pengenalan

Memahami latar belakang pengaruh Agama Hindu Buddha dalam kerajaan awal

1.  Pengenalan
Jelaskan latar belakang pengaruh Agama Hindu Buddha dalam kerajaan awal
5
markah

Isi dan HuraianMemahami  cara-cara  kedatangan Agama Hindu Buddha dan pengaruhnya dalam kesenian
2.   Cara-cara  kedatangan Agama Hindu Buddha dan pengaruhnya dalam kesenian di Asia Tenggara
   Huraikan cara-cara  kedatangan Agama Hindu Buddha dan pengaruhnya dalam kesenian di Asia Tenggara:
i.              cara-cara  kedatangan Agama Hindu
Buddha     (10M)
ii.           pengaruhnya dalam keseniankerajaan Agraria   (20M)
    

30
markah
Menganalisis aspek pemerintahan di Asia Tenggara.

3  Kesan pengaruh Hindu Buddha terhadap Asia Tenggara.
Jelaskan pengaruh Hindu Buddha dalam aspek pemerintahan di Asia Tenggara .

15
markah
Mengaplikasikan : Pengaruh kesenian dimanfaatkan demi kemajuan negara.
4  Pengaruh Kesenian dimanfaatkan demi   kemajuan negara.
Bagaimanakah kita memanfaatkan perkembangan kesenian di Asia Tenggara bagi kemajuan negara

15
markah
Menilai kejayaan negara setelah memanfaatkan kesenian di Asia Tenggara
5. Kejayaan negara setelah memanfaatkan  kesenian di Asia Tenggara
Apakah kejayaan yang dicapai oleh negara setelah memanfaatkan  kesenian di Asia Tenggara

10
 markah


Mencipta / Menjana idea mengekalkan intitusi beraja di Malaysia

 Cabaran mengekalkan intitusi beraja di Malaysia.
·         Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan intitusi beraja .(5M)

·         Nyatakan langkah-langkah untuk mengekalkan intitusi beraja  (5M)

10
markah

Menghayati nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotisme daripada pengaruh-pengaruh luar demi memajukan negara kita

7.    Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar / patriotisme daripada pengaruh-pengaruh luar  demi memajukan negara kita

Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme  daripada pengaruh-pengaruh luar demi  kemajuan  negara kita.

10
markah
Kesimpulan


Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.


8        Rumusan

·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Ikhtiar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang


5
markah


Peraturan pemarkahan
Cadangan Soalan Kertas 1249/3
Soalan:
Huraikan sejarah kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.
Soalan
Kod
Isi dan Huraian
Markah
1


1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pengenalan/Latar belakang pengaruh Hindu-Buddha

Berkembang sejak zaman logam
Bentuk amalan/animisme
Wujud hubungan dengan India
Menerima aspek kebudayaan/amalkan aspek kebudayaan
Kepercayaan agama
Pemerintahan beraja
Kesenian
Kesusasteraan
Masih diamalkan di Myanmar/Thailand/Laos/Kemboja/Vietnam5

2
1
2

3
4
5
6

7
8

9

10
11
12

13

1

2
3


4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14


15

16
17

18

19

20

21

22
23

24
25
26


Huraikan cara-cara kedatangan Hindu-Buddha dan pengaruh dalam sistem pemerintahan di Asia Tenggara.

cara-cara kedatangan Hindu-Buddha (10m)

dibawa oleh golongan Ksytria atau tentera
pengaruh dibawa dan disebarkan oleh golongan penakluk dari India
membentuk tanah jajahan takluk di Asia Tenggara
dibawa oleh golongan pedagang atau Vaisya
dibawa oleh golongan brahmin atau pendeta
proses berlaku melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja
disesuaikan dengan budaya tempatan untuk diamalkan
berdasarkan jumpaan seni arca yang kasar mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara
arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya
aspek amalan kepercayaan
contoh di Buddha di Kedah Tua/Hindu di Dieng, Indonesia
keagamaan dan sistem beraja juga didorong oleh faktor perdagangan
perdagangan dua hala berkembang apabila India sendiri berusaha mendapatkan logam emas dari Asia Tenggara


pengaruh Hindu-Buddha dalam kesenian (20m)

Patung agama Hindu-Buddha

Gaya menggabungkan antara elemen India dengan tempatan
Gaya India mempengaruhi gaya patung gaya patung bergantung pada masa patung itu dibuat

Angkor Wat di Kemboja

Dibina untuk agama Hindu
Terletak 6 km ke utara Siem Reap
Melambangkan orde kosmos
Ketinggian 213m dan keluasan kawasan 208 hektar
Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah
Ketinggiannya sekitar 39m dengan teres bertingkat empat
Setiap sudut mempunyai menara
Bahagian luarnya terdapat tembok
Dibina daripada batuan laterit dan batu pasir dengan ukuran 850m lebar dan 1000m panjang
Terdapat ukiran menggambarkan antara lain epik Ramayana dan Mahabharata

Candi Borobudur

Terbahagi 3 tingkat
Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili patung stupa dan patung Buddha
Di tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama Buddha
Tiga tingkat melambangkan tiga tahap kehidupan, iaitu sila, samadhi dan panna
Dibina dalam masa 75 tahun

Candi Lembah Bujang

Kesemua candi yang dijumpai tingal bahagian tapak sahaja
Candi agama Hindu terbahagi lepada dua bahagian utama, iaitu vimana dan mandapa
Vimana ahíla bahagian suci tempat arca diletakkan
Mandapa ahíla bahagian luar candi
Candi berunsur Buda pula memiliki pelan jenis cruciform

30
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1516
17
18
1920
21
22
23
24

25

26
27
28
29


Jelaskan Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara.

-Raja berkuasa mutlak
-dalam pentadbiran/ hubungan luar/ ketenteraan / khazanah
  Negara
-Perintah raja wajib / dilaksanakan/ undang-undang
-langgar perintah menderhaka / tidak diampunkan
-raja adil
-rakyat takut menderhaka walau tidak adil
-bayangan tuhan
-konsep dewaraja
-kesaktian
-unsur mitos/ lagenda tentang asal usul raja
- pelbagai adat istiadat / pertabalan raja
-tujuan bezakan kedudukan raja
-mendirikan kompleks kota/ konsep alam semesta /
  Orde Kosmos

Pentadbiran Angkor

-Raja / Suryavarman 11 bina Angkor Wat
-raja dewa / kedudukan puncak pemerintahan
-dibantu pembesar/ gabenor / pegawai tentera/ hakim
-Brahmin upacara keagamaan

Pentadbiran Srivijaya

-pentadbiran pusat/ daerah
-kumpulan anak raja
-raja putra tidak boleh ganti raja
-parvanda/ senapati/ ketua pentadbiran pusat
-bawahnya pegawai hakim / temenggung/ penghulu /
 Hamba
-daerah datu / parvanda(berketurunan raja) / bhupati (orang-orang kaya)
-upacara angkat sumpah di Telaga Batu
-tujuan supaya pembesar taatsetia
-diketuai Brahmin
-bencana menimpa kalau khianati sumpah
15
41
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Bagaimanakah kita memanfaatkan perkembangan keseniaan di Asia Tenggara bagi kemajuan Negara

-mengekalkan warisan monumen/ bangunan bersejarah
-memelihara bangunan / tempat bersejarah ada nilai seni dan estetika
-daya tarikan pelancong
-peranan pihak berkuasa
-mencerminkan budaya setempat
-identiti dan kedudukan bangsa / Negara
-mampu mendalami sejarah Negara
-melawat ke tempat bersejarah
-mampu menjana ekonomi Negara
-kempen melawat Malaysia/ Cuti-cuti Malaysia/ Tahun Melawat Malaysia
-sumber pendapatan  Negara daripada sector pelancongan
-rakyat berpeluang menambah sumber pendapatan
-aktiviti perniagaan di kawasan terbabit
-tanggungjawab rakyat
-peluang pekerjaan
-lahir sikap inovatif
-bersikap terbuka/ toleransi
-meningkatkan kemahiran / ilmu
-promosi besar-besaran
-peranan media masa
-peranan media cetak
-peranan media masa


15
5


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kejayaan negara setelah memanfaatkan kesenian di Asia Tenggara

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan negara setelah memanfaatkan kesenian di Asia Tenggara?

Kemajuan ekonomi
Perindustrian berkembang
Pelaksanaan k-ekonomi
Tumpuan pelancong asing
Hubungan antarabangsa berkembang
Menjadi terkenal
Kemajuan pembinaan
Perkembangan arkeologi
Kemajuan sistem pengangkutan
Penambahbaikan infrastruktur
Peluang pekerjaan
Menganjurkan persidangan antarabangsa
Menggalakkan pelaburan asing
Pemuliharaan10
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


Cabaran mengekalkan institusi beraja di Malaysia.

Jelaskan cabaran mengekalkan insitusi beraja. (5m)

Politik perkauman
Isu perkauman
Idea pemikiran/liberalisme
Globalisasi
Jati diri
Tiada semangat patriotisme
Perbezaan cara berfikir
Perbezaan ideologi


Langkah-langkah mengekalkan institusi beraja. (5m)

Menanam semangat patriotisme
Meningkatkan mutu pendidikan
Memperkukuh perpaduan rakyat
Peranan media
Jati diri
Konsep 1 Malaysia
Bersikap terbuka
Memegang/menghayati prinsip Rukun Negara


10
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22


7.    Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar / patriotisme daripada kerajaan awal demi memajukan negara kita

Berdikari
Memanfaatkan kurniaan tuhan
Tidak putus asa
Rajin berusaha
Mengekalkan tradisi
Berani menghadapi cabaran
Semangat meneroka
Bercita-cita tinggi/Berwawasan
Bersifat inovatif dan reaktif
Memiliki sikap bertoleransi
Sikap sedia menerima perubahan
Kepentingan memelihara perpaduan
Kepentingan ilmu pengetahuan
Mengekalkan keamanan
Bersikap kreatif
Bekerjasama
Cekal
Pentadbiran teratur
Bercita-cita
Berani
Menghayati
Bersungguh-sungguh


10

8


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8    Rumusan
Pengetahuan yang diperoleh
Ikhtiar kepada diri, bangsa dan negara
Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
Faktor perdagangan
Persahabatan
Menerajui kehidupan
Kemerdekaan
Pelbagai kebudayaan
Memanfaatkan
Mencapai hasrat wawasan 2020
Keharmonian
Inovatif
5

Peraturan Pemarkahan Tamat

Advertisment