Made Everyday

Sejarah

Sejarah M'sia dimulai sejak zaman Homo Malingicus datang ke Malaka.

Skor A+

Cara - cara untuk mendapat keputusan cemerlang?

Peperangan

Apakah faktor tercetusnya Peperangan Dunia Ke-2?
 

Welcome to History Online

Adakah anda merasai subjek Sejarah ini membebankan dan susah untuk diingati?
History Online mempamirkan nota-nota sejarah yang Paling Ringkas dan Padat.
Laman blog ini Khas untuk Mata pelajaran Sejarah PMR khusus untuk pelajar-pelajar Tingkatan 1, 2 DAN 3 yang AKAN mengambil Mata Pelajaran Sejarah PMR.
Semoga Anda mendapat manafaat daripada blog ini. Selamat belajar.
"SEJARAH MENGAJAR KITA ERTI SEBUAH KEHIDUPAN"

Kerja Khusus Tingkatan 3 PMR 2014


 KERJA KURSUS TINGKATAN 3

.Kepada Anak-anak didik yang dikasihi, format isi kandungan boleh ikut macam yang ada dalam blog cikgu ni yer..Buat dulu mana-mana bahagian yang dah dapat maklumat..Di bawah ini contoh Penghargaan, Objektif Kajian dan Kaedah Kajian..Buat yer..senang jer kan???

Contoh PENGHARGAAN:

Saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya, Kerja Kursus Sejarah dapat disiapkan tepat pada masanya. Dalam menyiapkan folio ini saya mendapat sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak.

Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Idris Shah II kerana telah memberikan kerjasama yang tidak terhingga kepada saya dan rakan-rakan dalam menyiapkan kerja kursus yang berkaitan dengan "Sekolah Saya". Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada pihak sekolah yang turut sama membantu saya menyempurnakan folio saya ini.

Seterusnya saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Guru Mata Pelajaran Sejarah saya iaitu Pn. Mariam Bt Md.Zain kerana telah memberi bimbingan dan teguran yang sangat berharga semasa saya membuat kerja kursus ini.

Tidak ketinggalan juga penghargaan untuk rakan-rakan di Kelas 2 Rancangan Khas 1 yang turut sama membantu dari segi memberi tunjuk ajar dan idea dalam usaha untuk menyiapkan folio ini seperti yang telah ditetapkan.

Saya juga amat terhutang budi kepada kedua ibu bapa saya yang telah memberikan bantuan daripada segi kewangan dan buah fikiran kepada saya apabila saya memerlukan mereka.

Sekian, terima kasih.

OBJEKTIF KAJIAN: (contoh ini hanya sesuai digunakan untuk kerja kursus T2)

(a) Mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah
(b) Mengenali nama dan lambang-lambang sekolah
(c) Memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah
(d) Mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama dalam warga sekolah
(e) Menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod, dan menganalisis maklumat tentang sekolah

KAEDAH KAJIAN:

(a) Kaedah Lisan/ Temubual : menemuramah orang sumber untuk mendapatkan maklumat.
                                                    menemubual tokoh seperti pengetua, guru dan tokoh pelajar.
                                                    (Nyatakan siapa yang ditemubual)
(b) Kaedah Analisis Dokumen : memilih maklumat atau dokumen yang berkaitan seperti fail
                                                      kurikulum dan kokurikulum sekolah
                                                      (Nyatakan maklumat dokumen yang digunakan)

(c) Kaedah Pemerhatian: membuat pemerhatian ke atas kemudahan infrastruktur seperti asrama,
                                            pusat sumber, dan makmal ICT

(d) Kaedah Melawat Tempat Kajian: nyatakan tempat yang dilawati

(e) Kaedah Melayari Internet:mendapatkan maklumat daripada internet
                                                   (Nyatakan laman web yang digunakan)

KERJA KURSUS TINGKATAN 3

Elemen 1 (Mengumpul Fakta Sejarah)

  1. Internet
  1. Melawat Tempat Kajian (masukkan gambar2 yang diambil di tempat kajian)
  1. VCD (simpan gambar & video berkaitan tajuk kajian)
  1. Akhbar
  1. Orang Sumber (mesti ada nama,alamat dan umur serta mesti ada transkripsi perbualan)
  1. Majalah/ risalah  
Elemen 2
 
BIL
PERKARA
MUKA SURAT
1.
TAJUK KAJIAN
(i)
2.
SENARAI KANDUNGAN
(ii)
3.
PENGHARGAAN
(iii)
4.
OBJEKTIF KAJIAN
1
5.
KAEDAH KAJIAN
2
6.
HASIL KAJIAN
1.0  Maklumat Asas
       1.1  Nama/ Jenis Kegiatan Ekonomi
       1.2  Sejarah/ Asal-usul Kegiatan Ekonomi
       1.3  Lokasi/ Tempat Kajian
       1.4  Pihak yang mengusahakan/ individu/ 
              kelompok masyarakat yang mengusahakan

2.0  Latar Belakang
       2.1  Tujuan dijalankan
       2.2  Proses/ Cara Pelaksanaan
       2.3  Peralatan/ Kaedah yang digunakan
       2.4  Produk yang dihasilkan
       2.5  Tempat/ Kawasan (bengkel/ keluasan tanah DLL)
       2.6  Kos Pengendalian 
                        (pilih mana-mana 4 aspek sahaja)

3.0  Sumbangan/ Pengaruh kepada keluarga atau masyarakat
       3.1  Status Keluarga/ Mobiliti Sosial
       3.2  Identiti Keluarga/ Kawasan
       3.3  Sumber Pendapatan
       3.4  Penerusan Tradisi Keluarga
       3.5  Memenuhi Permintaan
       3.6  Pembangunan kawasan setempat
       3.7  Hubungan Kemasyarakatan
       3.8  Industri Hiliran
       3.9  Prasarana/ Rangkaian Perniagaan
       3.10 Pelancongan
       3.11 Peluang Pekerjaan
                       (pilih mana-mana 4 aspek sahaja)
4.0  Prospek
       4.1  Cabaran/ Kekangan yang dihadapi
       4.2  Penglibatan pihak luar/ galakan kerajaan atau swasta
       4.3  Reaksi/ penerimaan masyarakat
       4.4  Saranan dan harapan
                       (pilih mana-mana 4 aspek sahaja)

7.
RUMUSAN

8.
LAMPIRAN

9.
RUJUKAN


Elemen 3

Nilai-nilai Patriotisme yang perlu pelajar masukkan dalam tugasan 2

(sekurang-kurangnya 5 nilai patriotisme dimasukkan dalam tugasan 2.)

Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia

Ø      menghormati raja dan pemimpin negara

Ø      menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara

Ø      menghormati lambang-lambang negara (seperti bendera, lagu kebangsaan, dan jata negara)

Ø      menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara

Ø      menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya bangsa

Ø      berbangga dengan sejarah negara

Bersemangat Setia Negara

Ø      cinta akan bangsa dan negara

Ø      taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara

Ø      sedia berkorban untuk bangsa dan negara

Ø      bertanggungjawab kepada bangsa dan Negara

Ø      berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara

Ø      peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan negara

Ø      bersyukur sebagai warganegara Malaysia

Bersemangat Kekitaan

Ø      bersatu padu dan berharmoni-bertolak ansur dan bertoleransi

Ø      bekerjasama dan tolong-menolong

Ø      hormat-menghormati

Ø      bersefahaman dan bermuafakat

Ø      muhibah atau semangat bermasyarakat

Berdisiplin

Ø      berakhlak dan berbudi pekerti mulia

Ø      mempertahankan dan menjunjung Perlembagaan Negara

Ø      mematuhi peraturan dan undang-undang

Ø      berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggi

Ø      bertindak wajar

Ø      bersifat amanah dan jujur

Ø      berlaku adil dan bertimbang rasa

Berusaha dan Produktif

Ø      rajin dan gigih

Ø      berdikari

Ø      tabah menghadapi cabaran

Ø      menyokong dan melibatkan diri dalam usaha pembangunan

Ø      berganding bahu membangunkan Negara

Ø      berilmu dan berketrampilan

Tugasan 2: 

Tulis satu esei tidak kurang daripada 100 patah perkataan yang mengandungi pengamalan
unsur patriotisme berdasarkan soalan di bawah.

Soalan:
Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa


By Cikgu Mariam
Malaysia. Berikan pendapat anda.

Advertisment